dijous, 29 d’octubre de 2009

guifi.net al registre d'operadors de la CMT

guifi.net inscrit al registre d'Operadors de Telecomunicacions de la CMT

Al mes de juliol de 2008 es va constituir la Fundació guifi.net, el mateix dia es va presentar la notificació incial a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions exposant el model i el desplegament de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral.

Quan es va tenir la resolució d'inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, al març de 2009, es va aportar aquesta documentació a la CMT.

Ara, la CMT ha resolt favorablement la inscripció al Registre d'Operadors de Telecomunicacions, amb efectes des d'aquella data.

dijous, 22 d’octubre de 2009

El viaje de Kalilu

Cuando llegar al paraíso es un infierno. De Gambia a España: 17345 km en 18 meses, de Jammeh, Kalilu "Yo estuve presente en más de seis funerales a la semana durante casi un año".

Gasherbrum 2, cim mirant al Sinkiang


És una foto treta d'internet. El que és curiós d'aquesta imatge és que està presa mirant en direcció Nord, cap al Sinkiang (Xina). La major part d'ascensions es fan des de la vessant Sud, pel Baltoro (Pakistan).

Autor: Mike Farris

diumenge, 18 d’octubre de 2009

Marxa Mundial per la Pau i la No-Violencia

Acte adherit a la marxa

13 novembre a les 21h.

a la plaça del monestir de SANT CUGAT


Actes previstos:

  • Lectura del manifest per la Pau.
  • Minuts de silenci seguit amb el so dels “cuencos de cuarzo i tibetanos”
  • Creació d’un cor ple de paraules boniques

Crea la teva paraula bonica i Vine! omplirem el cor amb elles.

http://blog.theworldmarch.org/es/agenda/
consulta els actes que es faran aquest dia a barcelona ciutat

dijous, 8 d’octubre de 2009

Variant Oest N230 al pas per Vielha-Mijaran

L'enllaç amb tota l'informació sobre el PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA VALL D'ARAN

Tot seguit, alguns dels paràgrafs que parlen de la N-230 al pas per Vielha i MijaranSistema d’infraestructures territorials:

El Pla estableix algunes precisions al Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran en matèria d’infraestructures de mobilitat i recull, en la Memòria d’ordenació, les principals propostes i exigències sectorials en matèria de serveis tècnics. En concret:
- Defineix els corredors i reserves de sòl necessaris per a l’establiment de la N-230 com a via segregada.
- Defineix els traçats i les reserves de sòl necessàries per a la millora en la connectivitat de la traça actual de la N-230 i de les articulacions amb la via segregada en el moment de la seva implantació.
- Defineix la carretera C-28, com a Via de mobilitat pacificada (VIBARAN), en el seu tram Vielha – Baqueira, establint pautes d’ordenació per a facilitar les actuacions de l’òrgan competent.
- Proposa una traça de referència que possibiliti els traçats d’accés al túnel de la Bonaigua.
- Estableix la transformació de les travesseres urbanes en passeig, un cop la seva desafecció com a carreteres.

• Sobre la qualitat del paisatge:

17. Afavorir l’activitat del sector agro-silvo-pastoral, en tant que gestor principal del paisatge.
18. Protegir els paisatges d’excel·lència i donar directrius paisatgístiques per al conjunt del territori.
19. Promoure la conservació de la xarxa de senders rurals i paisatgístics de la comarca.


MEMÒRIA D’INFORMACIÓ I DIAGNOSI TERRITORIAL:

Objectius finals

• La definició, si escau, d’un nou traçat segregat per la Val d’Aran, per evitar el solapament dels trànsits locals i de llarga distància, i assegurar la coherència de les actuacions amb les que es portin a terme a l’altra banda de la frontera.

• Una circulació més fluïda dels vehicles lleugers respecte dels vehicles pesants i en els trams de forta estacionalitat turística hivernal.

Actuacions prioritàries

• El reforçament de l’eix occidental mitjançant autovia fins el Pont de Suert i amb condicions de via senzilla, el màxim de segregada, al seu pas per Vilaller i per l’Aran.

desaconsella o desprioritza,

• Desprioritza el túnel de Salau, entre les valls d’Àneu i França.

assenyala dos estudis estratègics:

• El del túnel de la Bonaigua.
• Els possibles perllongaments ferroviaris entre Puigcerdà i Andorra la Vella per la Seu, entre la Pobla de Segur i Esterri d’Àneu per Sort, i entre la Pobla de Segur i la Seu d’Urgell.


Respecte als objectius a assolir a l’Aran:

• Conduir la demanda de residència i diversificar l’activitat econòmica de la comarca a Les i Bossòst, si cal classificant nou sòl en aquests municipis.
• Completar el sistema urbà de Vielha mantenint el seu caràcter de centre dispensador de serveis.
• Contenir l’expansió edificatòria, apostant per una major terciarització del turisme que alenteixi la construcció de segona residència i la recondueixi cap a allotjament col·lectiu a la part alta de la vall.
• Conservar el caràcter identitari dels pobles més petits.
• Adaptar les infraestructures i els serveis per fer possible un funcionament correcte també en els moments de màxima afluència de visitants.
• Reduir l’estacionalitat del sector turístic, allargant les temporades i promovent una millor ocupació de les segones residències.
• Mantenir el patrimoni arquitectònic dels nuclis.

Respecte al Pla director urbanístic de la Val d’Aran:

La intensitat d’aquest procés urbanitzador exigeix d’un important esforç planificador i de
coordinació supramunicipal que eviti disfuncions i sobrecostos de gestió territorial i que impedeixi, també, la degradació d’un dels principals actius turístics i de desenvolupament de la zona que és el paisatge i l’ordenació que se’n faci.

Sobre la carretera N-230:

El Document conclou que no totes les opcions plantejades resulten equiparables, fins i tot algunes
d'elles difícilment podran ser acceptades. Així mateix s'assenyala que oferixen millors expectatives
ambientals les solucions que transcorren per l'est de la vall (marge dret de la Garona) i les que
aprofiten la franja de terrenys sobre la qual s'assenta actualment la N-230. Respecte a la variant de Vielha, les solucions que plantegen una circumval·lació pel sud i l’est de la citada població oferixen pitjors expectatives ambientals. En el tram final, entre Les i la frontera francesa no es detecta cap corredor alternatiu a la carretera actual que no resulti ambientalment molt complex. En qualsevol cas caldrà desenvolupar solucions que minimitzin el seu impacte.